FL SWITCH SF 8TX – 2832771 Bộ chuyển mạng dạng phẳng


Mã sản phẩm: FL SWITCH SF 8TX - 2832771

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL SWITCH SF 8TX - 2832771 Switch không có tính năng quản lý, dạng phẳng 8 cổng tốc độ 10/100, gắn mặt tủ, có đèn trạng thái cho từng cổng, nguồn cấp 24VDC ( redundacy ). Điểm đặc biệt ở dòng FL SWITCH SF so với dòng switch cơ bản của Phoenix contact là có tiếp điểm dạng rơ le báo còn hoặc mất nguồn .

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Các sản phẩm switch phẳng gắn mặt tủ tương tự cúa Phoenix Contact

STT Mã đặt hàng Mã sản phẩm Miêu tả
1 2832771 FL SWITCH SF 8TX 8 cổng Ethernet 10/100
2 2832577 FL SWITCH SF 7TX/FX ST 7 cổng Ethernet 10/100  , 1 cổng FX ( ST ) 10/100
3 2832603 FL SWITCH SF 4TX/3FX ST 4 cổng Ethernet 10/100  , 3 cổng FX ( ST ) 10/100
4 2832674 FL SWITCH SF 6TX/2FX ST 6 cổng Ethernet 10/100  , 2 cổng FX ( ST ) 10/100
5 2832726 FL SWITCH SF 7TX/FX 7 cổng Ethernet 10/100  , 1 cổng FX ( SC-D) 10/100
6 2832933 FL SWITCH SF 6TX/2FX 6 cổng Ethernet 10/100  , 2 cổng FX ( SC-D) 10/100
7 2832849 FL SWITCH SF 16TX 16 cổng Ethernet 10/100
8 2832661 FL SWITCH SF 15TX/FX 15 cổng Ethernet 10/100  , 1 cổng FX ( SC-D ) 10/100
9 2832593 FL SWITCH SF 14TX/2FX 14 cổng Ethernet 10/100  , 2 cổng FX ( SC-D ) 10/100

Manual & Catalog

Tham khảo catalog của sản phẩm theo link