IB IL 24 DI 4-PAC – 2861234 Mô đun vào số 4 kênh


Mã sản phẩm: IB IL 24 DI 4-PAC - 2861234

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

IB IL 24 DI 4-PAC - 2861234 Mô đun đầu vào số 4 kênh , chuyên dụng cho dòng ILC 1x1 của Phoenix Contact, màu xanh , gắn din, và ghép trực tiếp với ILC 1x1 mà không cần thêm phụ kiện gì khác

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Catalog và datasheet Download  catalog và datasheet theo link  *** Tham khảo dòng PLC ILC 1x1 cúa Phoenix Contact theo link