IB IL AI 8/SF-PAC – 2861412 Modun AI 8 kênh 16 bit


Mã sản phẩm: IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412 Modun vào ra mở rộng cho dòng PLC và RTU cúa Phoenix Contact . IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412 với 8 đầu vào tương tự 16 bit có thể cấu hình 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA . IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412 được tích hợp đèn LED báo trạng thái của từng kênh

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Thông tin kỹ thuật chính

  • 8 analog single-ended signal inputs for the connection of either voltage or current signals
  • Connection of sensors in 2-wire technology
  • Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
  • Voltage ranges: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
  • Channels are parameterized independently of one another via the bus system
  • Measured values can be represented in five different formats
  • 16-bit analog/digital converter
  • Process data multiplex mode
  • High measuring accuracy