IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC – 2703981 Modbus TCP/IP IOs


Mã sản phẩm: IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981 Modun Modbus TCP/IP có sẵn 8 DI và 4DO trên board mạch .IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981 tích hợp sẵn 2 cổng Ethernet (switch chung một địa chỉ IP ). IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981 có thể mỏ rộng thêm 61 modun vào ra tương tự hoặc số

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: