ILB BT ADIO MUX- OMNI – 2884208 Bluetooth IOs 16 kênh


Mã sản phẩm: ILB BT ADIO MUX- OMNI - 2884208

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

ILB BT ADIO MUX- OMNI - 2884208 một cặp 2 bộ thu và phát sóng không dây qua bluetooth với khoảng cách tối đa trong điều kiện lý tưởng không vật cản tới 400m. Trên mỗi modun trng bộ ILB BT ADIO MUX- OMNI - 2884208  có 16 đầu vào hoặc ra số , 2 đầu vào hoặc ra tương tự ( có thể cấu hình ). ILB BT ADIO MUX- OMNI - 2884208 thuộc dòng modun chỉ cần cắm chạy là tự nhận ra nhau.

   

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( Related product)

ILB BT ADIO MUX - 2702875 - Không đi kèm antena các thông số còn lại hoàn toàn tương đương

Sơ đồ đấu nối ( wiring diagram)

Tài liệu kỹ thuật ( Catalog & user manual )

Download catalog sản phẩm theo link

Download Usermanual  sản phẩm theo link

Your advantages

  • It couldn't be simpler: unpack – connect – switch on
  • Wireless diagnostics by means of bar graph
  • Range of 50 m ... 100 m in industrial halls with omnidirectional antennas and up to 400 m outdoors with directional antennas
  • Quick connection establishment and signal transmission
  • Plug&Play - startup without configuration
  • Current Bluetooth 4.0 technology

Wireless interface

Wireless standard Based on Bluetooth 4.0
Modulation type GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Antenna connection method RSMA (female)
Frequency range 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM bandwidth)
Transmission power 5 dBm
Receiver sensitivity -95 dBm
Back to top
 

Power supply for module electronics

Connection method Inline connector
Supply voltage 24 V DC
Supply voltage range 19.2 V DC ... 30.5 V DC (via power connector)
Current consumption 60 mA (Communications power at 24 V DC, 25 °C)
25 mA (Actuator supply, +load current Digital OUT (8 A))
Type of protection Polarity protection, surge protection
Back to top
 

Digital inputs

Input name Digital inputs
Connection method Spring-cage connection
Connection technology 1-wire
Number of inputs 16
16
Input voltage range "0" signal < 5 V
Input voltage range "1" signal > 15 V
Input frequency ≤ 10 Hz
Typical input current per channel 2.3 mA
Back to top
 

Digital outputs

Output name Digital outputs
Connection method Spring-cage connection
Connection technology 1-wire
Number of outputs 16
Type of protection Short-circuit protection, overload protection, protected against reverse voltages
Nominal output voltage 24 V DC
Output current 8 A (Total)
Maximum output current per channel 500 mA
Nominal load, inductive 12 VA (1.2 H, 50 Ω)
Nominal load, lamp 12 W
Nominal load, ohmic 12 W (48 Ω)
Back to top
 

Analog inputs

Description of the input Single ended
Input name Analog inputs
Number of inputs 2
Type of protection Surge voltage
Measured value resolution 12 bits
Current input signal 0 mA ... 20 mA
Input resistance current input 50 Ω
Voltage input signal 0 V ... 10 V
Input resistance of voltage input 130 kΩ
Back to top
 

Analog outputs

Number of outputs 2
Output name Analog outputs
Type of protection Transient protection
DAC resolution 12 Bit
Current output signal 0 mA ... 20 mA
Load/output load current output ≤ 500 Ω
Voltage output signal 0 V ... 10 V
Load/output load voltage output ≥ 2 kΩ