LIT 2X2-24 – 2804623 CHỐNG SÉT ANALOG/DIGITAL


Mã sản phẩm: LIT 2X2-24 - 2804623

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

LIT 2X2-24 - 2804623 là dòng sản phẩm chống sét cho tín hiệu 2 kênh ( Tương tự và số ) bán chạy nhất của Phoenix Contact . LIT 2X2-24 - 2804623 có độ mỏng 6,2mm nhưng dùng để bảo vệ được tới 2 kênh vào ra riêng biêt nên tiết kiệm không gian diện tích dễ dàng lắp đặt kể trong các tủ cải tạo hoặc lắp mới .LIT 2X2-24 - 2804623 dùng được trong môi trường phòng nổ và tương tích với tín hiệu dạng Hart.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Protective circuit

IEC test classification C1
C2
C3
D1
Nominal voltage UN 24 V DC
Maximum continuous voltage UC 36 V DC
25 V AC
Rated current 350 mA (40 °C)
Operating effective current IC at UC ≤ 2 µA
Residual current IPE ≤ 4 µA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) 5 kA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-earth) 5 kA
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-earth) 500 A
2 kA (in total)
Total discharge current Itotal (8/20) µs 20 kA
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-line) 10 kA
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-earth) 10 kA
20 kA (in total)
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-line) 50 A
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-earth) 50 A
200 A (in total)
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-line) spike ≤ 60 V
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-earth) spike ≤ 650 V
Residual voltage at In (line-line) ≤ 70 V
Residual voltage with Ian (10/1000) µs (line-line) ≤ 50 V
Voltage protection level Up (line-line) ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 50 V (C3 - 10 A)
≤ 55 V (C3 - 50 A)
≤ 80 V (D1 - 500 A)
Voltage protection level Up (line-earth) ≤ 650 V (C1 - 500 V / 250 A)
≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 650 V (C3 - 10 A)
≤ 700 V (C3 - 50 A)
≤ 700 V (D1 - 500 A)
Response time tA (line-line) ≤ 1 ns
Response time tA (line-earth) ≤ 100 ns
Input attenuation aE, sym. typ. 0.7 dB (1 MHz / 50 Ω)
typ. 0.3 dB (350 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 50 Ohm system typ. 6 MHz
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 150 Ohm system typ. 2 MHz
Capacity ≤ 1.3 nF (per channel)
Resistance in series 3.3 Ω ±20 %
Surge protection fault message none
Max. required back-up fuse 315 mA (T)
Impulse durability (line-line) C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 50 A
D1 - 500 A
Impulse durability (line-earth) C1 - 500 V / 250 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 50 A
D1 - 500 A
Alternating current carrying capacity (line-earth) 5 A - 1 s