LIT 4-12 – 2804704 Chống sét tín hiệu 4 dây 12 VDC


Mã sản phẩm: LIT 4-12 - 2804704

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

LIT 4-12 - 2804704 là chống sét nhỏ gọn nhất cho dạng tín hiệu 4 dây như Pt100 , tín hiệu số không chung dây đất của Phoenix Contact . LIT 4-12 - 2804704 cũng có thể được dùng để bảo vệ nguồn cấp trong trường hợp nguồn cấp có dòng < 350mA và điện áp 12VDC . LIT 4-12 - 2804704 có đầy đủ chứng chỉ để dùng trong môi trường phòng nổ.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Protective circuit

IEC test classification C1
C2
C3
D1
Nominal voltage UN 12 V DC
Maximum continuous voltage UC 18 V DC
13 V AC
Rated current 500 mA (40 °C)
Operating effective current IC at UC ≤ 2 µA
Residual current IPE ≤ 4 µA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) 350 A
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-earth) 5 kA
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-earth) 500 A
2 kA (in total)
Total discharge current Itotal (8/20) µs 20 kA
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-line) 350 A
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-earth) 10 kA
20 kA (in total)
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-line) 70 A
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-earth) 50 A
200 A (in total)
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-line) spike ≤ 50 V
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-earth) spike ≤ 650 V
Residual voltage at In (line-line) ≤ 50 V
Residual voltage with Ian (10/1000) µs (line-line) ≤ 50 V
Voltage protection level Up (line-line) ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A)
≤ 35 V (C3 - 10 A)
≤ 40 V (C3 - 70 A)
Voltage protection level Up (line-earth) ≤ 650 V (C1 - 500 V / 250 A)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 650 V (C3 - 10 A)
≤ 700 V (C3 - 50 A)
≤ 700 V (D1 - 500 A)
Response time tA (line-line) ≤ 1 ns
Response time tA (line-earth) ≤ 100 ns
Input attenuation aE, sym. typ. 0.3 dB (1.5 MHz/50 Ω)
typ. 0.3 dB (500 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 50 Ohm system typ. 5 MHz
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 150 Ohm system typ. 1.7 MHz
Capacity ≤ 1.5 nF (per path)
Resistance in series 0 Ω
Surge protection fault message none
Max. required back-up fuse 500 mA (T)
Impulse durability (line-line) C1 - 500 V / 250 A
C3 - 70 A
Impulse durability (line-earth) C1 - 500 V / 250 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 50 A
D1 - 500 A
Alternating current carrying capacity (line-earth) 5 A - 1 s