MACX MCR-PTB – 2865625 Modun cấp nguồn cho MACX


Mã sản phẩm: MACX MCR-PTB - 2865625

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-PTB - 2865625 có cùng hình dạng với toàn bộ dòng MACX MCR . MACX MCR-PTB - 2865625 dùng đề cấp nguồn bổ sung cho một dãy MACX MCR hoặc để như nguồn cấp dự phòng . Ngoài cấp nguồn MACX MCR-PTB - 2865625 còn phát hiện và cảnh báo lỗi nếu bất kỳ một MACX MCR nào trong dãy bị lỗi để người vận hành biết được.MACX MCR-PTB - 2865625 phiên bản mới chuyển từ màu xanh truyền thống sang màu xám tương tự như toàn dòng Complete line cúa Phoenix Contact.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Your advantages

  • Simple or redundant supply, decoupled from diode, protected against polarization
  • Installation in zone 2 permitted
  • Replaceable fuse
  • Error message in the event of power supply failure or fuse fault
  • Bus cable error message for MACX MCR-...(2)NAM... devices connected via DIN rail connectors
  • Relay output (PDT) and flashing LED for error messages
  • Supply current up to 3.75 A