MACX MCR-SL-CAC- 5-I – 2810612 Modun đo dòng điện


Mã sản phẩm: MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612 chuyển đổi tín hiệu dòng xoay chiều 1A or 5A từ sau CT sang tín hiệu 0...20 mA hoặc 4...20 mA. MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612 được nuôi với nguồn vào từ 19.2 V DC tới 30 V DC.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Configurable/programmable Via DIP switches
Input current range 0 A ... 5 A
Setting range for min. input current 0 A AC ... 1 A (configurable)
Setting range for max. input current 0 A AC ... 5 A (configurable)
Overload capacity 2 x IN (continuous)
Surge strength 20 x IN (1 s)
Nominal frequency fN 50 Hz
Frequency measuring range 45 Hz ... 65 Hz
Connection method Screw terminal block
Back to top
 

Output data

Output name Current output
Configurable/programmable Via DIP switches
Current output signal 0 mA ... 20 mA (configurable)
4 mA ... 20 mA (configurable)
Max. output current 25 mA
Load/output load current output < 500 Ω (20 mA)
Ripple < 10 mVPP (for 500 Ω at 20 mA)
Status display LED red (error), LED green (ready)