MACX MCR-SL-I-I-ILP – 2905278


Mã sản phẩm: MACX MCR-SL-I-I-ILP - 2905278

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-SL-I-I-ILP - 2905278  Bộ cách ly, lặp và lọc 2 chiều tín hiệu tương tự 4 dây loại  1 kênh  với hiệu đầu vào = tín hiệu đầu ra: 0/4mA...20mA, nguồn nuôi được lấy từ tín hiệu đầu vào  dải rộng từ  6V DC tới 30V DC. Gắn Din, đi dây kiểu vặn vít. MACX MCR-SL-I-I-ILP - 2905278 đạt chuẩn an toàn cách ly SIL 3 - IEC 61508, đi dây dạng vặn vít.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: