MACX MCR-T-UI-UP-SP – 2811860


Mã sản phẩm: MACX MCR-T-UI-UP-SP - 2811860

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-T-UI-UP-SP - 2811860  Bộ chuyển đổi tín hiệu với đầu vào  nhiệt độ dạng can nhiệt, đầu ra tương tự (Analog) và 1x Rơ le với ngưỡng đặt theo giá trị đầu vào. Các cấu hình vào ra  có thể cấu hình bằng phần mềm, nguồn nuôi dải rộng 24 -230V AC/DC. Gắn Din, đi dây dạng lò xo chống rung lắc. MACX MCR-T-UI-UP-SP - 2811860 đạt cấp an toàn theo SIL 2, IEC 61508

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: