MCR-C-UI-UI-DCI-NC – 2810939 Chuyển tín hiệu đa năng


Mã sản phẩm: MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 là bộ chuyển đổi thế hệ trước của MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297. MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 là bộ chuyển đổi tín hiệu đa chức năng nhất của Phoenix Contact tại thời điểm ra mắt . MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 với khả năng cấu hình đa dạng cho phép chuyển đổi tới hơn 1600 loại tín hiệu vào ra khác nhau. MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 có dải nguồn cấp rộng trong khoảng 9 V ... 30 VDC. MCR-C-UI-UI-DCI-NC - 2810939 có một sản phẩm song sinh khác là MCR-C-UI-UI-DCI - 2810913 . Điểm khác biệt duy nhất là MCR-C-UI-UI-DCI - 2810913 được cấu hình sẵn in và out tại nhà máy trong khi bời khách hàng thông qua các Dip switch gắn trên thiết bị

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Các dòng chuyển đổi tín hiệu tương tự ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
2810913 MCR-C-UI-UI-DCI Cần cung cấp cấu hình nhà máy đặt thường đắt và giao hàng lâu

Sơ đồ nối dây (Wiring diagram)

 

Catalog và user manual

Down load tài liệu kỹ thuật theo link 

Thông số kỹ thuật chi tiết

Number of inputs 1
Voltage input signal 0 mV ... 50 mV
0 mV ... 60 mV
0 mV ... 75 mV
0 mV ... 100 mV
0 mV ... 120 mV
0 mV ... 150 mV
0 mV ... 200 mV
0 mV ... 300 mV
0 mV ... 500 mV
0 V ... 1 V
0 V ... 1.5 V
0 V ... 2 V
0 V ... 3 V
0 V ... 5 V
0 V ... 10 V (Configurable via DIP switches)
0 V ... 15 V
0 V ... 20 V
0 V ... 30 V
0 V ... 50 V
0 V ... 100 V
-50 mV ... 50 mV
-60 mV ... 60 mV
-75 mV ... 75 mV
-100 mV ... 100 mV
-120 mV ... 120 mV
-150 mV ... 150 mV
-200 mV ... 200 mV
-300 mV ... 300 mV
-500 mV ... 500 mV
-1 V ... 1 V
-1.5 V ... 1.5 V
-2 V ... 2 V
-3 V ... 3 V
-5 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
-15 V ... 15 V
-20 V ... 20 V
-30 V ... 30 V
-50 V ... 50 V
-100 V ... 100 V
1 V ... 5 V
2 V ... 10 V
Current input signal 0 mA ... 1 mA (Configurable via DIP switches)
0 mA ... 1.5 mA
0 mA ... 2 mA
0 mA ... 3 mA
0 mA ... 5 mA
0 mA ... 10 mA
0 mA ... 15 mA
0 mA ... 20 mA
0 mA ... 30 mA
0 mA ... 50 mA
0 mA ... 100 mA
-1 mA ... 1 mA
-1.5 mA ... 1.5 mA
-2 mA ... 2 mA
-3 mA ... 3 mA
-5 mA ... 5 mA
-10 mA ... 10 mA
-15 mA ... 15 mA
-20 mA ... 20 mA
-30 mA ... 30 mA
-50 mA ... 50 mA
-100 mA ... 100 mA
1 mA ... 5 mA
2 mA ... 10 mA
4 mA ... 20 mA
max. input voltage ± 100 V
Max. input current ± 100 mA
Input resistance of voltage input approx. 1 MΩ (± 1 V DC ... ± 100 V DC)
Input resistance current input approx. 10 Ω (± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)
Back to top

Output data

Number of outputs 1
Configurable/programmable Yes, can be switched
Voltage output signal 0 V ... 10 V (Configurable via DIP switches)
0 V ... 5 V
2 V ... 10 V
1 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
-5 V ... 5 V
0 V ... 2.5 V
0.5 V ... 2.5 V
-2.5 V ... 2.5 V
Current output signal 0 mA ... 5 mA
0 mA ... 10 mA
0 mA ... 20 mA (Configurable via DIP switches)
1 mA ... 5 mA
2 mA ... 10 mA
4 mA ... 20 mA
-5 mA ... 5 mA
-10 mA ... 10 mA
-20 mA ... 20 mA
Max. output voltage 15 V
Max. output current 35 mA
Load/output load voltage output ≥ 1 kΩ (10 V)
Load/output load current output ≤ 600 Ω (20 mA; active)
passive: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax
Ripple < 10 mVrms