MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C – 2906202 Tương tự sang tần số


Mã sản phẩm: MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 2906202

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 2906202 MINI MCR-2-UI-FRO-C - 2906201 Bộ chuyển đôi tín hiệu tương tự sang tín hiệu tần số hoặc xung kèm với 1 đầu ra dạng rơ le cho phép cảnh báo ngương tín hiệu đầu vào nếu vượt, cấu hình vào ra có thể cấu hình trên thiết bị thông qua nút gạt hoặc trên phần mềm thông qua giao tiếp NFC , đi dây dạng lò xo , yêu cầu có thông số vào ra khi đặt hàng.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: