MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C – 2902027


Mã sản phẩm: MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 2902027

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 2902027 Bộ chuyển đổi ,và cách ly tin hiệu dải rộng có thể cấu hình được qua thanh gạt trên thiết bị hoặc qua phần mềm với đầu  vào  0 mA ... 24 mA /0 V ... 12 V và tín hiệu đầu ra  0 mA ... 21 mA / 0 V ... 10.5,  có thêm đầu ra dạng rơ le để đặt ngưỡng tác động ,gắn din , đi dây dạng lò xo, yêu cầu thống số vào ra chi tiết khi đặt hàng.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: