MINI MCR-SL-PT100-UI-NC – 2864273 Chuyển đổi nhiệt độ


Mã sản phẩm: MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - 2864273

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - 2864273 bộ chuyển đổi tín hiệu gắn din, mỏng 6,2mm , đầu vào dạng PT100 đầu ra tín hiệu Analog U hoặc I ( 0-10V , 4-20ma ) .

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Your advantages

  • Power supply possible via the foot element (TBUS)
  • For 2, 3 or 4-wire Pt 100 sensors according to IEC 60751
  • Error indication via diagnostic LED and analog signal
  • Input and output signals can be configured via DIP switches
  • Highly-compact temperature transducer for electrical isolation, conversion, amplification, and filtering of
  • 3-way isolation
  • Pt 100 signals to create standard signals
  • Temperature measuring range of -150°C to +850°C