MINI MCR-SL-UI-UI – 2864383 Chuyển đổi tín hiệu


Mã sản phẩm: MINI MCR-SL-UI-UI - 2864383

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI MCR-SL-UI-UI - 2864383 Bộ chuyển đổi và cách ly tín hiệu vào U /I ra U/I ( 36 cách kết hợp vào ra 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V or 1...5V ), gắn din , mỏng 6,2mm , nguồn nuôi (19.2 V DC to 30 V DC)

Giá bán lẻ: Xin mời liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Lưu ý:

Do đây là thiết bị cần lựa chọn đầu vào ra nên giá thành có thể thay đổi nếu có yêu cầu cấu hính đầu ra theo một số dạng option đặc biệt.