MINI-PS-100-240AC/24DC/1 – 2938840 Nguồn Mini 24W


Mã sản phẩm: MINI-PS-100-240AC/24DC/1 - 2938840

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI-PS-100-240AC/24DC/1 - 2938840 bộ chuyển đổi nguồn từ 220AC 1 pha sang đầu ra   24  V DC. MINI-PS-100-240AC/24DC/4 - 2938837 có dòng định mức 1 A ( tối đa 1,3 A ). MINI-PS-100-240AC/24DC/1 - 2938840 được dùng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và đo lường cần chuyển đổi nguồn công suất nhỏ. Tuy nhiên hiện do dòng Mini chuẩn bị ngừng sản xuất và thay thế bằng 2904597 QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC có nhiều ưu điểm mà giá tốt hơn . Tham khảo Quint theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC
Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC
90 V DC ... 350 V DC
AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz
Frequency range DC 0 Hz
Current consumption 0.5 A (85 V AC)
0.2 A (264 V AC)
approx. 0.4 A (90 V DC)
approx. 0.1 A (350 V DC)
Nominal power consumption 45 VA
Inrush current < 15 A (typical)
Mains buffering time > 20 ms (120 V AC)
> 110 ms (230 V AC)
Input fuse 1.25 A (slow-blow, internal)
Back to top
 

Output data

Nominal output voltage 24 V DC ±1 %
Setting range of the output voltage (USet) 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted)
Nominal output current (IN) 1 A (up to 60°C)
POWER BOOST (IBoost) 1.3 A
Connection in parallel Yes, for assembling redundant systems and increasing efficiency
Connection in series yes
Residual ripple < 100 mVPP
Output power 24 W
Typical response time < 0.2 s
Peak switching voltages nominal load < 100 mVPP (20 MHz)
Maximum power dissipation in no-load condition < 1.4 W
Power loss nominal load max. < 4.5 W