MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 – 2938714 Bộ nguồn Mini 5V


Mã sản phẩm: MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 bộ chuyển đổi nguồn từ 220AC 1 pha sang đầu ra   5  V DC. MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 có dòng định mức 3 A . MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 được dùng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và đo lường cần chuyển đổi nguồn 5VDC và công suất nhỏ.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

 

Input data

Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC
Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC
90 V DC ... 350 V DC
AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz
Current consumption 0.4 A (120 V AC)
0.2 A (230 V AC)
0.4 A (90 V DC)
0.2 A (350 V DC)
Nominal power consumption 43 VA
Inrush current < 15 A (typical)
Mains buffering time typ. 30 ms (120 V AC)
typ. 140 ms (230 V AC)
Input fuse 2 A (slow-blow, internal)
Recommended breaker for input protection 6 A ... 16 A (Characteristics B, C, D, K)
Back to top
 

Output data

Nominal output voltage 5 V DC ±1 %
Setting range of the output voltage (USet) 4.5 V DC ... 5.5 V DC (> 5 V DC, constant capacity restricted)
Nominal output current (IN) 3 A (-25 °C ... 60 °C)
POWER BOOST (IBoost) 5 A (-25°C ... 40°C permanent )
Derating 60 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in parallel Yes, for assembling redundant systems and increasing efficiency
Connection in series yes
Residual ripple < 40 mVPP (20 MHz)
Output power 15 W
Typical response time < 1 s
Peak switching voltages nominal load < 100 mVPP (20 MHz)
Maximum power dissipation in no-load condition 1 W
Power loss nominal load max. 5 W