MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 – 2866271 Bộ chuyển đổi Mini


Mã sản phẩm: MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271 bộ chuyển đổi nguồn từ 48-60 VDC sang đầu ra   24 V DC. MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271 có dòng định mức 1A. MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271 được dùng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và đo lường đặc biệt trong các hệ thống chạy bằng nguồn Acquy hoặc gần hệ thống điều khiển viễn thông

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Nominal input voltage range 48 V DC ... 60 V DC
Input voltage range 36 V DC ... 75 V DC
Frequency range DC 0 Hz
Current consumption 0.6 A (48 V DC)
0.5 A (60 V DC)
Inrush current < 15 A (typical)
Mains buffering time typ. 15 ms (48 V DC)
typ. 20 ms (60 V DC)
Input fuse 3.15 A (slow-blow, internal)
Back to top
 

Output data

Nominal output voltage 24 V DC ±1 %
Setting range of the output voltage (USet) 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted)
Nominal output current (IN) 1 A (-25 °C ... 60 °C)
Derating 60 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in parallel Yes, for assembling redundant systems and increasing efficiency
Connection in series yes
Residual ripple < 40 mVPP
Output power 24 W
Typical response time < 0.5 s
Peak switching voltages nominal load < 50 mVPP (20 MHz)
Maximum power dissipation in no-load condition < 1.2 W
Power loss nominal load max. < 5 W