Mô đun – UMK- EC56/56-XOL – 2975890


Mã sản phẩm: UMK- EC56/56-XOL - 2975890

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

UMK- EC56/56-XOL - 2975890, Terminal board với 1 đầu dạng cầu đấu 56 chân dạng vặn vít, 1 đầu dùng giắc cắm loại ELCO, hay dùng với hệ Scada hoặc DCS cho phép đấu nối một cách nhanh chóng không lỗi

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm
2975764 UMK- EC56/32-XOL
2975777 UMK- EC56/32-XUR
2975780 UMK- EC56/32-XUL
2975858 UMK- EC56/32-XOR
2975890 UMK- EC56/56-XOL
2975900 UMK- EC56/56-XOR
2976158 UMK- EC56/FRONT 2,5V/L
2976161 UMK- EC56/FRONT 2,5V/R
2976284 UMK- EC38/38-XOL
2976297 UMK- EC38/38-XOR
2975641 UMK- EC56/56-XUL
2975670 UMK- EC56/56-XUR
2900109 UMK- EC90/32/EX-XOR
2900110 UMK- EC90/32/EX-XOL
2900112 UMK- EC56/25/EX -R
2900113 UMK- EC56/25/EX -L
2900114 UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
2900115 UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L
2969068 UMK- EC90/32/EX-XUR
2969071 UMK- EC90/32/EX-XUL
2977830 UM-EC56/32/KDS3-MT/FLK/R/SO383
2976640 UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
2976653 UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUL
 

Sơ đồ đấu dây ( Wiring Diagram)

https://www.phoenixcontact.com/assets/images_pr/product_drawings/large/28726_5000_int_04.jpg  

Catalog/Datasheet

Download catalog Trio NEC Class 2 theo Link

Hình ảnh thực tế sản phẩm