MTK-P/P – 3104013 Cấu đầu dao cắt


Mã sản phẩm: MTK-P/P - 3104013

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MTK-P/P - 3104013  Disconnect Terminal block 4mm² bằng dao cắt, dòng 16A, rộng 5.2mm, gắn din, màu xám, có nắp che ở 2 mặt cầu đấu, dùng kiểm tra tín hiệu trong hệ SCADA


Tham khảo dòng cầu đấu song sinh MTK không có sẵn nắp che 1 bên theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Các dòng cầu đấu  tương tự ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm
3046139 UT 4-MT
3046141 UT 4-MT-EX
3046144 UT 4-MTL
3046171 UT 4-MT-P/P
3046265 UT 4-MT-P/P BU
3046278 UT 4-MT BU
3046362 UT 2,5-MT
3046375 UT 2,5-MT-P/P
3046553 UT 2,5-MT BU
3046566 UT 2,5-MT P/P BU
3004032 UK  5-MTK-P/P
3004058 UK  5-MTK-P/P BU
3004430 UK  5-MTK
3101016 MTK
3104097 MTK-P/P BU

Sơ đồ nối dây (Wiring diagram)

   

Catalog và user manual

Down load tài liệu kỹ thuật theo link