PI/EX-ME-2NAM/COC- 24VDC – 2835493


Mã sản phẩm: PI/EX-ME-2NAM/COC- 24VDC - 2835493

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

PI/EX-ME-2NAM/COC- 24VDC - 2835493 hiện đã ngừng sản xuất vui lòng đọc kỹ sản phẩm thay thế tương đương trong phần chi tiết kỹ thuật

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

PI/EX-ME-2NAM/COC- 24VDC - 2835493 hiện đã ngừng sản xuất và thay bằng sản phầm hoàn toàn tương đương MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO – 2865476 . Tham khảo chi tiết sản phẩm theo link