PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3-2981732 Extension IO


Mã sản phẩm: PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3-2981732

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3-2981732 Mô đun mở rộng tiếp điểm 1 kênh với giao diện TBUS, 4 tiếp điểm N/O, 1 N/C, 1 kênh tác động xác nhận, (các tiếp điểm với chế độ off-delay 0,3...3s) cùng với thiết bị cơ sở theo Cat. 4, PL e và cách lý an toàn  theo EN ISO 13849, SIL 3 theo EN62061, dầy 22,5mm, gắn Din, đi dây kiểu vặn vít. 

   

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: