PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B-2981033


Mã sản phẩm: PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B-2981033

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B-2981033  Mô đun mở rộng tiếp điểm cho safety relay loại 1 hoặc 2 kênh, 5 tiếp điểm N/O, 1 N/C, 1 kênh tác động có phản hồi, đạt chuẩn Cat. 4, PL 3 và cách ly an toàn  theo EN ISO 13849, dầy 22,5mm, gắn Din, đi dây kiểu vặn vít.   

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Circuit diagram Block diagram

Circuit diagram Two-channel emergency stop monitoring with contact extension