QUINT-DIODE/40 – 2938963 Modun tạo nguồn dự phòng


Mã sản phẩm: QUINT-DIODE/40 - 2938963

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT-DIODE/40 - 2938963 - Diode gắn Din để ghép nguồn tăng công xuất đầu ra hoặc tạo nguồn dự phòng , vào;2x20A , ra =40A (điện áp 12-24DC).


QUINT-DIODE/40 - 2938963 đã ngừng sản xuất và thay thế bằng dòng QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 – 2907719. Vui lòng tham khảo chi tiết dòng Quint4-Diode theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

QUINT-DIODE/40 - 2938963 Datasheet

Tham khảo catalog Quint-Diode/40 theo link