QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT – 2320526 Pin dạng tụ


Mã sản phẩm: QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526  Bộ lưu trữ giúp ổn định điện trong thời gian ngắn dùng công nghệ tụ (2 lớp), gắn din đầu vào : 24 V DC, đầu ra : 24 V DC / 3.8 A / 1 kJ . Ước tính ở dòng ra tối đa 3,8A bộ QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526 có thể duy trì đươc cấp điện trong 9s .

 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: