QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ – 2320539 Pin dạng tụ


Mã sản phẩm: QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539 Bộ lưu trữ giúp ổn định điện trong thời gian ngắn dùng công nghệ tụ (2 lớp), gắn din đầu vào : 24 V DC, đầu ra : 24 V DC / 5 A / 4 kJ . Ước tính ở dòng ra tối đa 5A bộ QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539 có thể duy trì đươc cấp điện trong 30s .

 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: