REL-IR-BL-230AC/4X21 – 1032529 Nhân Rơle


Mã sản phẩm: REL-IR-BL-230AC/4X21 - 1032529

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

REL-IR-BL-230AC/4X21 - 1032529 - Nhân Rơle 4 cặp tiếp điểm, có nút thử nghiệm, báo ví trí cơ khí , Cực A1+, A2-, điện áp 230 V AC, Dòng 6A


Tham khảo dòng relay 230AC - 4PDT có thông số tương đương và LED hiển thi trạng thái REL-IR-BL/L-230AC/4X21 – 1032531 theo link 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

 

Contact type 4 PDTs
Type of switch contact Single contact
Contact material AgNi
Maximum switching voltage 250 V AC/DC
Minimum switching voltage 12 V (10 mA)
Min. switching current 10 mA (12 V)
Maximum inrush current 12 A (20 ms, N/O contact)
Limiting continuous current 6 A
Interrupting rating (ohmic load) max. 144 W (24 V DC)
130 W (48 V DC)
90 W (60 V DC)
66 W (110 V DC)
88 W (220 V DC)
1500 VA (250 V AC)
Switching capacity min. 120 mW