STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS-2868677 Nguồn Step 1 pha


Mã sản phẩm: STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS-2868677

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS-2868677 Bộ nguồn Step 1 pha, dạng dẹt mỏng,  gắn DIN, đi dây kiểu vặn vít, đầu vào dải rộng AC/DC, đầu ra 24VDC, 3,8A thế hệ mới

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC
Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC
95 V DC ... 250 V DC
AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz
Current consumption 1.3 A (120 V AC)
0.8 A (230 V AC)
Nominal power consumption 175.8 VA
Inrush current < 15 A (typical)
Mains buffering time typ. 25 ms (120 V AC)
typ. 120 ms (230 V AC)
Input fuse 4 A (slow-blow, internal)
Recommended breaker for input protection 6 A ... 16 A (Characteristics B, C, D, K)
Power factor (cos phi) 0.59
Type of protection Transient surge protection
Protective circuit/component Varistor

Output data

Nominal output voltage 24 V DC ±1 %
Setting range of the output voltage (USet) 22.5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted)
Nominal output current (IN) 3.8 A (-25 °C ... 55 °C)
Output current Imax 6.5 A
Derating 55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in series No
Feedback voltage resistance ≤ 35 V DC
Protection against overvoltage at the output (OVP) < 35 V DC
Control deviation < 1 % (change in load, static 10 % ... 90 %)
< 2 % (change in load, dynamic 10 % ... 90 %)
< 0.1 % (change in input voltage ±10 %)
Residual ripple < 80 mVPP (20 MHz)
Output power 91.2 W
Typical response time < 0.5 s
Peak switching voltages nominal load < 10 mVPP (20 MHz)
Maximum power dissipation in no-load condition < 0.7 W
Power loss nominal load max. 11.8 W