STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT – 1088495 Nguồn Step 3-0,63A


Mã sản phẩm: STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 1088495

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 1088495 Bộ chuyển nguồn dạng mỏng, hiệu suất cao (93%) 1pha đầu vào 100-240 AC/110- 250DC, đầu ra: 24DC/0,63A, gắn Din, dây kiểu lo xo

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Conductor cross section solid 0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross section flexible 0.2 mm² ... 2.5 mm²
Flexible conductor cross section (ferrule with plastic sleeve) 0.2 mm² 1 mm²
Flexible conductor cross section flexible (ferrule, w/o plastic sleeve) 0.5 mm² 2.5 mm²
Conductor cross section AWG 24 ... 14 (Cu)
Connection method Push-in technology
Stripping length 10 mm
 
Conductor cross section solid 0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross section flexible 0.2 mm² ... 2.5 mm²
Flexible conductor cross section (ferrule with plastic sleeve) 0.2 mm² 1 mm²
Flexible conductor cross section flexible (ferrule, w/o plastic sleeve) 0.5 mm² 2.5 mm²
Conductor cross section AWG 24 ... 14 (Cu)
Connection method Push-in technology
Stripping length 10 mm