TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 – 2907380


Mã sản phẩm: TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 2907380

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 2907380 Dòng Trio-Diode thế hệ mới nhất , gắn Din, 2 đầu vào 12-24Dc, dòng 10A , đầu ra tối đa 20A

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm tương đương ( related products)

Mã hàng Mã sản phẩm
2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
2320160 QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
2868606 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
2866514 TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
2907379 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2907380 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
2866527 TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
2905489 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20

Sơ đồ đấu nối ( Wiring diagram)

 

 

Catalog/Datasheet sản phẩm

Download catalog mới nhất sản phẩm theo link