TTC-6-1X2-24DC-PT – 2906804 Cắt sét tín hiệu Số/Tương tự


Mã sản phẩm: TTC-6-1X2-24DC-PT - 2906804

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TTC-6-1X2-24DC-PT - 2906804 dòng chống sét tín hiệu analog 2 dây ( 4-20mA hoặc 0-10V) thế hệ mới mỏng 6,2mm gắn thanh Din chuẩn , màu xám của Phoenix Contact . TTC-6-1X2-24DC-PT - 2906804 là lựa chọn tối ưu về  kỹ thuật và giá thành chống sét lan truyền tín hiệu Analog

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

So với TTC 6 thì TTC 3 hoàn toàn tương tự về khả năng bảo vệ nhưng không có cờ hiển thị trạng thái cúa chống sét . TTC 3 Phoenix Contact

Hình 1 - Cấu tạo chống sét TTC 3

TTC 6 Phoenix Contact

Hình 2 : Cấu tao TTC 6 với thanh hiển thị trang thái màu đỏ

 

Protective circuit

IEC test classification C1
C2
C3
D1
Nominal voltage UN 24 V DC
Maximum continuous voltage UC 30 V DC
21 V AC
Rated current 600 mA (40 °C)
Operating effective current IC at UC ≤ 5 µA
Residual current IPE ≤ 1 µA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) 5 kA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-earth) 5 kA
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-line) 0.5 kA
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-earth) 0.5 kA
Total discharge current Itotal (8/20) µs 10 kA
Voltage protection level Up (line-line) ≤ 55 V (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 50 V (C3 - 25 A)
≤ 55 V (C3 - 100 A)
Voltage protection level Up (line-earth) ≤ 750 V (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 700 V (C3 - 25 A)
≤ 750 V (C3 - 100 A)
Voltage protection level Up static (line-line) ≤ 50 V (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Voltage protection level Up static (line-earth) ≤ 750 V (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Response time tA (line-line) ≤ 1 ns
Response time tA (line-earth) ≤ 100 ns
Input attenuation aE, sym. typ. 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 150 Ohm system typ. 940 kHz
Capacity (line-line) typ. 2.2 nF
Resistance per path 1.65 Ω ±20 %
Max. required back-up fuse 630 mA (FF)
Impulse durability (line-line) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
Impulse durability (line-earth) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 500 A
Pulse reset time (line-line) ≤ 700 ms
Pulse reset time (line-earth) ≤ 1500 ms
Back to top
 

Additional technical data

Max. total discharge current I total max (8/20) µs 20 kA (1x)