TTC-6P-1X2-48DC-UT-I-2908194 Chống sét


Mã sản phẩm: TTC-6P-1X2-48DC-UT-I - 2908194

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TTC-6P-1X2-48DC-UT-I - 2908194 Chống sét tín hiệu tương tự ( 4-20mA .. ) loại 2 dây điện áp  48VDC, loại có hạt và đế riêng trong đó đế gắn trực tiếp với tiếp đia qua thanh din, có cờ hiển thị trang thái,, gắn trục tiếp trước thiết bị cần bảo vệ, mỏng 6,2mm, di dây dạng vặn vít. 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: