UM-21C14/S7 – 2902881 Giắc cắm 8 kênh Siemens S7


Mã sản phẩm: UM-21C14/S7 - 2902881

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

UM-21C14/S7 - 2902881 Terminal Board , khối đấu dây gắn Din 8 kênh tương tự hoặc số cho dòng PLC Siemens S7 của Phoenix Contact .

Giá bán lẻ: Vui liên hệ với chúng tôi

Thông tin kỹ thuật:

Dòng giắc cắm được thiết kê chuyên biệt cho dòng PLC cúa Siemens với các mã

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2902881 UM-21C14/S7
2 2902882 UM-IC50/8AIO/S7
3 2902886 UM-IC14/8R/DI/1NO/DRY/S7
4 2902888 UM-IC14/8DI/F/LA/S7
5 2902889 UM-IC14/8R/DO/1NO/DRY/S7
6 2902890 UM-IC14/8R/DO/1NO/WET/S7
7 2902895 UM-IC14/8O/DO/1NO/WET/S7