VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V – 2905641


Mã sản phẩm: VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641 Dòng chống sét T1 & T2 gắn Din đầu tiên trên thế giới cho mức điện áp 1500VDC ,limp =6,25kA, Imax =40kA. VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V có cờ hiển thị trạng thái cũng như cờ báo quá nhiệt trên từng modun .

Tham khao cách xác định trang thái dòng chống sét type 2-3 của Phoenix theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( related products)

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
1033725 VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM
1033708 VAL-MS 1500DC-PV/2+V
2800628 VAL-MS 1000DC-PV/2+V
2905646 VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM
2800627 VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM
2905640 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM Chống sét Type 1& Type 2

Sơ đồ đấu nối ( Wiring diagram)

Catalog & user manual VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V

Down load catalog theo link

Thông số kỹ thuật chi tiết