VAL-MS 320 ST – 2838843 Hạt chống sét thay thế (L-N)


Mã sản phẩm: VAL-MS 320 ST - 2838843

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

VAL-MS 320 ST - 2838843 là hạt chống sét 40kA giữa dây L-N cho các dòng chống sét 1 pha và 3 pha VAL-MS 320/1+1 hoặc VAL-MS 320/3+1 của Phoenix Contact

Tham khao cách xác định trang thái dòng chống sét type 2-3 của Phoenix theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan dùng VAL-MS 320 ST - 2838843 ( related products)

Mã hàng Mã sản phẩm
2804380 VAL-MS 320/1+1
2804393 VAL-MS 320/1+1-FM
2856689 VAL-MS 320/3+1/FM-UD
2858315 VAL-MS 320-UD ST
2859178 VAL-MS 320/3+1
2859181 VAL-MS 320/3+1/FM

Sơ đồ nối dây (Wiring Diagram)

Catalog/Datasheet sản phẩm

Download catalog mới nhất sản phẩm theo link  

Thông số chi tiết