VAL-MS 800/30 VF/FM – 2805402 Chống sét cấp 2 800AC


Mã sản phẩm: VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402 Chống sét cấp 2 ,  2 kênh  ( L-PEN) . Un = 400/690 V AC, Uc = 800VAC , Imax = 30kA . Dòng chống sét điện áp Un cao được thiết kế đặc biệt trong đó chống sét MOV mắc nối tiếp ống phóng điện chân không đảm bảo không có dòng dò ở điện áp vân hành.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: