VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM – 2800644


Mã sản phẩm: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644 Chống sét 3 pha 4 hoặc 5 dây, cấp T1/T2 với dòng xung cắt lớn nhất 200kA, gắn Din , có tiếp điểm báo lỗi. VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644  được dùng trong các tủ điện nguồn hạ thế vào các công trình hoặc tòa nhà .

Tham khao cách xác định trang thái dòng chống sét type 2-3 của Phoenix theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Catalog & Datasheet

Tham khảo catalog chi tiết về sản phấm theo link