AXL SE DO16/1 – 1088129 Mô đun 16 DO


Mã sản phẩm: AXL SE DO16/1 - 1088129

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

AXL SE DO16/1 - 1088129 Axioline SE , dạng dầu ra số với 16 đầu ra dạng 24 V DC, 500 mA, connection method: 1-dây,  IP20 cắm trên đế AXL F BP SE4 - 1088135 hoặc đế AXL F BP SE6 - 1088136

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:


*** Tham khảo chi tiết loại đế cho 6 mô đun Axioline Smart element theo link
*** Tham khảo chi tiết loại đế cho 4 mô đun Axioline Smart element theo link