EMG 10-OE Dòng Rơ le bán dẫn cho đầu vào số


Mã sản phẩm: EMG 10-OE

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

EMG 10-OE Dòng Rơ le bán dẫn chuyên dụng điện áp 5-220AC/DC cho đầu vào có mạch bảo vệ ở đầu vào và đầu ra, dòng tải tối đa 100mA.

*** Tham khảo thêm dòng Rơ le bán dẫn công suất lớn tới 1A dùng cho Ouptut EMG 10-OV theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm chính với cấp điện áp khác nhau

 
Mã hàng Mã sản phẩm
2948924 EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
2948953 EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100
2948937 EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100
2948885 EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100
2948898 EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100

Catalog & Datasheet sản phẩm

Tham khảo catalog sản phấm theo link Tham khảo ứng dụng các dòng Solid State relay theo link