EMG 10-OV Rơ le bán dẫn mỏng 10mm


Mã sản phẩm: EMG 10-OV

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

EMG 10-OV Rơ le bán dẫn, đèn lED báo trạng thái , mạch bảo về đầu vào & ra, đầu vào 5/24/60/110/220DC, 220AC, đầu ra 5 - 36DC/max. 1 A.

*** Tham khảo thêm dòng Rơ le bán dẫn dòng nhỏ chuyên dụng cho đầu vào số EMG 10-OE theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm chính với cấp điện áp khác nhau

 
Mã hàng Mã sản phẩm
2944203 EMG 10-OV-  5DC/24DC/1
2944216 EMG 10-OV- 12DC/24DC/1
2944229 EMG 10-OV- 24DC/24DC/1
2944232 EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
2944245 EMG 10-OV-110DC/24DC/1
2944258 EMG 10-OV-220DC/24DC/1
2944261 EMG 10-OV-120AC/24DC/1
2944274 EMG 10-OV-230AC/24DC/1

Catalog & Datasheet sản phẩm

Tham khảo catalog sản phấm theo link Tham khảo ứng dụng các dòng Solid State relay theo link